X
1862 Keer bekeken
TranscriptDelen:

Stel je eens voor dat we een technologie hebben die elektriciteit uit duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie, kan gebruiken om CO2 om te zetten in brandstof? Een dergelijke technologie zal enorm helpen bij het beperken van de klimaatuitdaging, omdat we dan in staat zijn de CO2-ophoping in de atmosfeer te beëindigen. Maar hoe kunnen we CO2 efficiënt omzetten?

In mijn onderzoek probeer ik een katalytisch proces te ontwerpen dat CO2 zo efficiënt mogelijk kan omzetten. Hiervoor gebruik ik een metaal zoals goud dat CO2 kan adsorberen aan zijn oppervlak en met behulp van speciale moleculen CO2 kan omzetten in bruikbare moleculen zoals koolmonoxide. Koolmonoxide, CO, kan worden gebruikt als tussenproduct voor de productie van brandstof of rechtstreeks worden omgezet in duurzame moleculen, zoals mierenzuur.

KOOLSTOFDIOXIDE OMZETTEN IN BRANDSTOF
SOBHAN NEYRIZIPROFIEL
Universiteit Twente

Overal om ons heen bevindt zich CO2 in de lucht. Dit afvalproduct willen we graag opnieuw gebruiken als bijvoorbeeld brandstof. Daarom onderzoekt Sobhan Neyrizi hoe we CO2 op een duurzame manier om kunnen zetten in nuttige moleculen.

Eye-openers.nl wordt gesteund door:

Juridische informatie

Website door InterXL - Eye-openers.nl is een initiatief van