X
1373 Keer bekeken
TranscriptDelen:

Heb je je ooit afgevraagd hoe scheikundigen in staat zijn om de mysterieuze wereld van atomen en moleculen te ontrafelen? Je kunt atomen en moleculen immers niet met het blote oog zien. Daarom grijpen we in de scheikunde naar modellen. Dat zijn algoritmes waarmee we het gedrag van atomen en moleculen kunnen begrijpen en voorspellen. Een goed model kan de oorzaken van de gevolgen scheiden en bijvoorbeeld verklaren waarom de ene chemische reactie sneller verloopt dan de andere. In de oppervlaktechemie missen we helaas goede modellen. Dit weerhoudt ons ervan om de chemische processen die plaatsvinden aan het oppervlak van een vaste stof echt te begrijpen. In mijn onderzoeksgroep ontwikkelen we daarom geavanceerde kwantumchemische modellen waarmee we de oorzaken van de gevolgen in de oppervlaktechemie kunnen scheiden. Dit doen we door een brug te slaan tussen enerzijds de elektronische structuur van oppervlakte en moleculen en anderzijds de fysische eigenschappen van scheikundige fenomenen zoals de chemische binding en chemische reactiviteit. Deze nieuw ontwikkelde modellen gebruiken we vervolgens om de mysteries van de oppervlaktechemie te ontrafelen. Dat opent dan weer de deur naar fundamenteel nieuwe inzichten in de wereld van de oppervlaktechemie.

CHEMISCHE MYSTERIES ONTRAFELEN MET NIEUWE MODELLEN
PASCAL VERMEERENPROFIEL
Vrije Universiteit Amsterdam

Pascal Vermeeren ontwikkelt modellen (algoritmes) om de mysterieuze wereld van de oppervlaktechemie verder te ontdekken en ontrafelen.

Eye-openers.nl wordt gesteund door:

Juridische informatie

Website door InterXL - Eye-openers.nl is een initiatief van