X

Eva Blokker

Kun je iets meer vertellen over je onderzoek?

Ik doe onderzoek naar nieuwe initiators om polymerisatiereacties te starten. Nu worden voornamelijk peroxides gebruikt als initiator. De zuurstofbinding breekt en het vrije radicaal dat dan ontstaat kan de kettingreactie van polymerisatie starten. Alleen, tegelijkertijd vinden er ongewenste zij-reacties plaats waarbij warmte wordt gegenereerd en vluchtige stoffen ontstaan, zoals methaan of aceton. Dat zou tot explosies kunnen leiden als je daar niet voorzichtig mee omgaat. Daarom ben ik op zoek naar nieuwe en veilige initiators. Dit doe ik door middel van theoretische chemie, waarmee ik moleculen en reacties naboots op de computer. Daardoor kan ik begrijpen waarom een bepaalde binding breekt en of we die binding bijvoorbeeld verder zouden kunnen verzwakken.

Is er veel verschil tussen jouw modellen en de werkelijkheid?

Omdat ik onderzoek doe naar initiators die uiteindelijk in fabrieksopstellingen zullen worden gebruikt, ben ik niet op zoek naar extreem precieze waardes. Ik kijk naar trends: welke initiator breekt sneller? Zorgt meer sterische hinder inderdaad voor een zwakkere binding? We zien dat de trends die uit mijn berekeningen komen inderdaad goed gelinkt zijn aan de werkelijkheid.

Hoe lang duurt het om een simulatie te doen?

Dat verschilt heel erg. Als je een groter systeem hebt en je wilt het vrij nauwkeurig doen kan het behoorlijk wat tijd kosten. Alleen al het optimaliseren van de geometrie van één molecuul kan zo vijf tot tien dagen duren. Kleine moleculen gaan sneller, daarmee zijn we ons project gestart. Vaak willen we ook de thermodynamica van een systeem bepalen, wat extra tijd kost.

Daarom heb ik meerdere projecten naast elkaar lopen. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar de zijreacties van een initiator, of doe ik alvast literatuuronderzoek voor een volgend project.

Wat zou je komend jaar of twee jaar willen bereiken?

Ik zou graag een artikel publiceren als eerste auteur! Daarnaast hoop ik uit te zoeken of we een binding, naast sterisch, op een elektronische manier kunnen breken. Verder zou het leuk zijn als we binnenkort een nieuwe initiator kunnen patenteren, ook omdat het binnen de theoretische chemie helemaal niet gebruikelijk is om patenten te hebben. Daarvoor moeten we dus een molecuul ontwerpen dat écht nieuw is.

Ask a question

Your name *
E-mail adres *
Phone number
Bericht

Eye-openers.nl is supported by:

Legal information

Website by InterXL - Eye-openers.nl is an initiative of